„Konať v súlade s prírodou je pre rozumného tvora to isté, ako konať v súlade s rozumom.“

— Marcus Aurelius

Marcus Aurelius photo
Marcus Aurelius92
vládca starovekého Ríma 121 - 180
Reklama

Podobné citáty

Citát „Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.“
 Seneca photo
Marcus Porcius Cato censorius photo
Reklama
Pablo Picasso photo
Adolf Hitler photo
Benjamin Franklin photo
Chalíl Džibrán photo
  Konfucius photo
 Pius XII. photo
Reklama
 Seneca photo
Alexandr Ivanovič Gercen photo
Johann Wolfgang von Goethe photo
Blaise Pascal photo

„Rozum je na to, aby sme presne mysleli a srdce, aby sme dobre konali.“

— Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Reklama
Gabriel Laub photo
Mary Ward photo

„Konaj dobro a konaj ho dobre.“

— Mary Ward anglická svätica 1585 - 1645

František Saleský photo
Nicolas Chamfort photo
Ďalšie