„Musíme žiť len prítomnosť. Nemôže nás ťažiť ani minulosť, ani budúcnosť, jedno už totiž nejestvuje a druhé tu ešte nie je.“

—  Alain

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Alain fotka
Alain21
francúzsky filozof 1868 - 1951

Podobné citáty

Gustave Flaubert fotka
Novalis fotka
Chiara Lubich fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Achille Gregor fotka
Joseph Joubert fotka
Žarko Petan fotka
Aurelius Augustinus fotka
Jean Paul fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Miroslav Schlesinger fotka
Citát „Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“
Aristoteles fotka

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Milan Růžička fotka
George Orwell fotka

„Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“

—  George Orwell anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950

Obsiahnuté v románe 1984
Potvrdené výroky

Blaise Pascal fotka

„Minulosť a prítomnosť sú našimi prostriedkami, jedine budúcnosť je naším cieľom.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Marcus Tullius Cicero fotka
Jean Paul fotka
Albert Einstein fotka
Eugéne Ionesco fotka
Sun Tzu fotka

Súvisiace témy