„Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“

— Albert Einstein

Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Hans Urs Von Balthasar foto
Friedrich Nietzsche foto

„Knihy sú nádobami ducha.“

— Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Reklama
Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Srholec foto
Ralph Waldo Emerson foto
Milan Rúfus foto

„Láska je víno bohov v krehkej nádobe.“

— Milan Rúfus slovenský básnik, prekladateľ a spisovateľ 1928 - 2009

Valeriu Butulescu foto
 Aischylos foto
Reklama
Blaise Pascal foto

„V každom človeku je priepasť, ktorú môže naplniť iba Boh.“

— Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Oscar Wilde foto
Ernest Hemingway foto

„Povstanie proti Batistovi - to je prvá revolúcia na Kube, ktorú treba považovať za naozajstnú revolúciu.“

— Ernest Hemingway americký autor a novinár 1899 - 1961
V interviewe s americkým novinárom E. Watsonom

 Tereza z Avily foto
Reklama
André Maurois foto
Chiara Lubich foto
Blaise Pascal foto
Claude Houghton foto
Ďalší