„Kto sa zriekne Boha, ten zháša slnko, aby s fakľou hľadal ďalej.“

Christian Morgenstern fotka
Christian Morgenstern49
nemecký autor 1871 - 1914
Reklama

Podobné citáty

Citát „Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“
Albert Einstein fotka

„Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Tomáš Kempenský fotka
Reklama
George Bernard Shaw fotka
 Voltaire fotka
Tomáš Kempenský fotka
 František z Assisi fotka

„Boh je radosť. Preto si postavil slnko pred svoj dom.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Tomáš Kempenský fotka
Reklama
John Lennon fotka
 Pavel z Tarsu fotka
Romano Guardini fotka
Reklama
Robert Browning fotka

„Moje slnko zapadá, aby vyšlo znova.“

—  Robert Browning anglický básnik a dramatik viktoriánskej éry 1812 - 1889

Valeriu Butulescu fotka
 Sókratés fotka

„V každom človeku je slnko – len ho nechať horieť!“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pred n. l.

Paul Claudel fotka
Ďalšie