„Kto sa zriekne Boha, ten zháša slnko, aby s fakľou hľadal ďalej.“

Christian Morgenstern fotka
Christian Morgenstern49
nemecký autor 1871 - 1914
Reklama

Podobné citáty

Emil Krotkij fotka
Reklama
Citát „Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“
Albert Einstein fotka

„Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

 Matka Tereza fotka
 František z Assisi fotka

„Boh je radosť. Preto si postavil slnko pred svoj dom.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Pavel Kosorin fotka
Isaac Newton fotka

„Boh nehľadá odvážnych ľudí, hľadá ľudí, ktorým by mohol dodať odvahu.“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

Charles de Foucauld fotka
Reklama
Aurelius Augustinus fotka

„Boh nehľadá u teba slová, ale srdce.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

 Matka Tereza fotka
Tomáš Kempenský fotka
 Tereza z Avily fotka
Reklama
József Von Eötvös fotka
Páter Pio fotka
Edith Stein fotka
Edith Stein fotka
Ďalšie