„Neodvracajte sa od možných budúcností skôr, než si budete istí, že sa z nich nemáte čo naučiť.“

Originál

Don't turn away from possible futures before you're certain you don't have anything to learn from them.

Illusions : The Adventures of a Reluctant Messiah (1977)
Zdroj: Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah
Kontext: You are led through your lifetime by the inner learning creature, the playful spiritual being that is your real self.
Don't turn away from possible futures before you're certain you don't have anything to learn from them.

Posledná aktualizácia 14. júl 2021. Histórie
Richard Bach fotka
Richard Bach46
americký duchovný spisovateľ 1936

Podobné citáty

Günter Grass fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka
Oscar Wilde fotka
Henryk Sienkiewicz fotka
Jim Morrison fotka
Ján XXIII. fotka
Rainer Maria Rilke fotka

„Budúcnosť vstupuje do nás, aby sa premenila v nás, skôr ako nastane.“

—  Rainer Maria Rilke rakúsky básnik a spisovateľ 1875 - 1926

Potvrdené výroky
Zdroj: [8]

Bernard Baruch fotka

„Budúcnosť okien je neistá. Nečudo, každú chvíľu ich chcú zavrieť.“

—  Milan Lechan slovenský básnik, humorista, spisovateľ a autor kníh pre deti 1943

Karl Ludwig Borne fotka
Matka Tereza fotka
Hannah Arendt fotka
Seneca fotka

„Nikto si nemá nič sľubovať od budúcnosti.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Heinrich Heine fotka

„Nehovorím, že ženy nemajú charakter, skôr majú každý den iný.“

—  Heinrich Heine nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 - 1856

John Fitzgerald Kennedy fotka

Súvisiace témy