„Predpokladám, že múdrosť je správne využitie vedomostí. Vedieť neznamená byť múdry. Mnohí ľudia vedia veľa a sú o to väčšími hlupákmi. Niet takého blázna, ktorý by bol takým veľkým bláznom, ako vedomý blázon. Ale vedieť používať vedomosti znamená mať múdrosť.“

Originál

Wisdom is, I suppose, the right use of knowledge. To know is not to be wise. Many men know a great deal, and are all the greater fools for it. There is no fool so great a fool as a knowing fool. But to know how to use knowledge is to have wisdom.

The Fourfold Treasure (1871) No. 991 http://www.spurgeon.org/sermons/0991.htm

Posledná aktualizácia 24. jún 2021. Histórie
Charles Spurgeon fotka
Charles Spurgeon11
britský kazateľ, autor, pastor, evanjelik 1834 - 1892

Podobné citáty

Achnaton fotka
William Shakespeare fotka
Samuel Johnson fotka
Voltaire fotka
Jan Amos Komenský fotka
Winston Churchill fotka
Tupac Shakur fotka
Nicolas Chamfort fotka
John Churton Collins fotka
Albert Einstein fotka

„Každý blázon môže niečo vedieť. Podstatou je, tomu aj rozumieť.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Erasmus Rotterdamský fotka

„Zámerne sa robiť bláznom, to je najvyššia múdrosť.“

—  Erasmus Rotterdamský holandský renesančný humanista, katolícky kňaz a teológ 1466 - 1536

Varianta: Zámerne zo seba robiť blázna – to je najvyššia múdrosť.

Benjamin Franklin fotka

„Blázon je ten, kto nedokáže skryť svoju múdrosť.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Ernst Feuchtersleben fotka
Démokritos fotka

„Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz.“

—  Démokritos staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov

Prisudzované výroky

François de La  Rochefoucauld fotka
Jean Paul fotka
Erasmus Rotterdamský fotka

„Šikovne sa v pravý čas robiť bláznom je najvyššia múdrosť.“

—  Erasmus Rotterdamský holandský renesančný humanista, katolícky kňaz a teológ 1466 - 1536

Súvisiace témy