„V boji to nie je veľkosť psa, na čom záleží, ale veľkosť boja v psovi samotnom.“

—  Mark Twain

Originál

It's not the size of the dog in the fight; it's the size of the fight in the dog.

Anonymous American proverb; since 1998 this has often been attributed to Mark Twain on the internet, but no contemporary evidence of him ever using it has been located.
Variants:
It is not the size of the dog in the fight that counts, but the fight in the dog that matters.
"Stub Ends of Thoughts" by Arthur G. Lewis, a collection of sayings, in Book of the Royal Blue Vol. 14, No. 7 (April 1911), cited as the earliest known occurrence in The Dictionary of Modern Proverbs, edited by Charles Clay Doyle, Wolfgang Mieder, and Fred R. Shapiro, p. 232
It is not the size of the dog in the fight that counts, but the fight in the dog that wins.
Anonymous quote in the evening edition of the East Oregonian (20 April 1911)
What counts is not necessarily the size of the dog in the fight — it's the size of the fight in the dog.
Dwight D. Eisenhower, declaring his particular variant on the proverbial assertion in Remarks at Republican National Committee Breakfast (31 January 1958) http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11229
Misattributed

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 3. november 2020. Histórie
Mark Twain fotka
Mark Twain200
americký autor a humorista 1835 - 1910
Editovať

Podobné citáty

Páter Pio fotka
Johannes Tauler fotka
Mike Tyson fotka
Victor Hugo fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Dobrotu nejakej veci nehľadajme v jej veľkosti, ale hľadajme veľkosť v jej dobrote.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Bernard z Clairvaux fotka

„Veľkosť duše sa meria podľa jej lásky.“

—  Bernard z Clairvaux francúzsky opát, teológ 1090 - 1153

Potvrdené výroky
Zdroj: [175]

Maxim Gorkij fotka
Ralph Waldo Emerson fotka

„Sláva je začiatkom pádu veľkosti.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Matka Tereza fotka

„Máriina veľkosť je v jej pokore.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Prisudzované výroky

Eduard Bass fotka

„Srdce praská velikášstvom, nie veľkosťou.“

—  Eduard Bass český spisovateľ, novinár, spevák, fejtonista, herec, recitátor, konferencier a textár 1888 - 1946

Gotthold Ephraim Lessing fotka

„Nie je veľkosť tam, kde nie je pravda.“

—  Gotthold Ephraim Lessing spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781

Blaise Pascal fotka

„Myšlienka tvorí veľkosť človeka.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Blaise Pascal fotka

„Veľkosť človeka spočíva v jeho myslení.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Publius Cornelius Tacitus fotka
Valeriu Butulescu fotka

Súvisiace témy