„Milovať znamená byť zraniteľný. Miluj čokoľvek a tvoje srdce sa určite skrčí a prípadne aj zlomí.“

Originál

To love at all is to be vulnerable. Love anything, and your heart will certainly be wrung and possibly be broken.

The Four Loves (1960)
Kontext: To love at all is to be vulnerable. Love anything, and your heart will certainly be wrung and possibly be broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give your heart to no one, not even to an animal. Wrap it carefully round with hobbies and little luxuries; avoid all entanglements; lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket — safe, dark, motionless, airless — it will change. It will not be broken; it will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. The alternative to tragedy, or at least to the risk of tragedy, is damnation. The only place outside of Heaven where you can be perfectly safe from all the dangers and perturbations of love is Hell.

Upravil Es.K. Posledná aktualizácia 16. august 2020. Histórie
Témy
zlom, srdce
Clive Staples Lewis fotka
Clive Staples Lewis98
obhajca kresťanstva, románopisec a medievalista 1898 - 1963

Podobné citáty

Emily Bronte fotka
Théodore De Banville fotka

„Milovať znamená, že sa srdce vysmieva rozumu.“

—  Théodore De Banville francúzsky spisovateľ 1823 - 1891

Prisudzované výroky

Vincent Van Gogh fotka
Terezie z Lisieux fotka
Vissarion Grigorjevič Bělinskij fotka
Valeriu Butulescu fotka
Robert Fulghum fotka
Johannes Leppich fotka
Marcus Aurelius fotka
Ján Pavol II. fotka
John Galsworthy fotka
Hazrat Inajat Chán fotka
Vincent de Paul fotka
Arión fotka

„Zlé je nemilovať a nedobré je milovať!“

—  Arión grécky básnik

Prisudzované výroky

Hugo Von Hofmannsthal fotka

„Ľudia, ktorí sa milujú, delia si svoje srdcia ako ovocie.“

—  Hugo Von Hofmannsthal rakúsky prozaik, libretista, básnik, dramatik, rozprávač, a esejista 1874 - 1929

Prisudzované výroky

Giordano Bruno fotka
Dušan Radovič fotka

Súvisiace témy