„SpaceX má 5 000 ľudí. Mám veľa pozornosti, ale v skutočnosti, oni robia tú ťažkú prácu.“

—  Elon Musk

Originál

SpaceX's got 5,000 people. I get a lot of attention, but they are really doing the work.

SpaceX Dragon Headed to the ISS https://www.youtube.com/watch?v=Nz60GcmKOvc at NASA Post-Launch News Conference (April 8, 2016)

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 28. apríl 2020. Histórie
Elon Musk fotka
Elon Musk32
inžinier, vynálezca, vizionár a úspešný podnikateľ 1971
Editovať

Podobné citáty

Lech Przeczek fotka
Heinrich Heine fotka

„Aká je to ťažká práca - páčiť sa zaujímavým ľuďom!“

—  Heinrich Heine nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 - 1856

Andrew Carnegie fotka
Walther von der Vogelweide fotka
Josef Čapek fotka
Oscar Wilde fotka
Truman Capote fotka
Publius Afer Terentius fotka
Tristan Bernard fotka
Erich Kästner fotka
Jerome Klapka Jerome fotka
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Christian Fürchtegott Gellert fotka
Konfucius fotka

„Lepšia je ťažká práca ako nečinnosť.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Gabriel Laub fotka

„Unikať pred ťažkosťami, je ťažká práca.“

—  Gabriel Laub český esejista a publicista 1928 - 1998

Prisudzované výroky

Anna Andrejevna Achmatovová fotka
Robert Lee Frost fotka
Marilyn Monroe fotka
Konfucius fotka

„Buď vždy pozorný k tomu, čo robíš, a nič nepokladaj za nevhodné svojej pozornosti.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Prisudzované výroky

Súvisiace témy