„Všetci, vy mladí, ktorí ste slúžili vo vojne. Ste stratená generácia ...“

Originál

All of you young people who served in the war. You are a lost generation…

Statement quoted by Ernest Hemingway in A Moveable Feast (1964) Ch. 3, it had also provided the epigraph to The Sun Also Rises (1926).
Kontext: All of you young people who served in the war. You are a lost generation... You have no respect for anything. You drink yourselves to death.

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 18. február 2020. Histórie
Gertrude Steinová fotka
Gertrude Steinová4
americká spisovateľka, žurnalistka, poetka, dramatička a zb… 1874 - 1946
Editovať

Podobné citáty

Emmanuel Macron fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
František Xaver Šalda fotka
Karel Čapek fotka

„Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará garda má pocit, že s ňou ten lepší svet odchádza.“

—  Karel Čapek český spisovateľ 1890 - 1938

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Michael Jackson fotka
Martin Rázus fotka

„Životná múdrosť nie je majetkom generácie, ale generácií.“

—  Martin Rázus slovenský básnik, dramatik, politik, protestantský kňaz a knižný autor 1888 - 1937

Irving Stone fotka
Publius Cornelius Tacitus fotka
Abraham Lincoln fotka
Emile Zola fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Francis Bacon fotka

„Zlé správanie sa jedného k druhému si generácie postupne predávajú ako generačnú chorobu.“

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Prisudzované výroky

Dietrich Bonhoeffer fotka
Bill Gates fotka
George Orwell fotka
Fidel Castro fotka
Valeriu Butulescu fotka
Noel Coward fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka

Súvisiace témy