„Je príliš neskoro a viac ako si myslíte. Kiežby to nebola pravda pre tento vek.“

Originál

It is later than you think. May it not be true for this Sundial.

Inscription for a Sundial at the University of Moratuwa Sri Lanka (1996) http://www.ent.mrt.ac.lk/~rohan/career/projects/sundial/sundial.html
1990s

Upravil Dusan01. Posledná aktualizácia 16. február 2020. Histórie
Témy
vek, pravda
Arthur Clarke fotka
Arthur Clarke16
britský spisovateľ sci-fi, vedeckej literatúry, vynálezca, … 1917 - 2008
Editovať

Podobné citáty

Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Josh Billings fotka
Gabriel Laub fotka
Mary Kay Ash fotka
Charlie Chaplin fotka
Jean Cocteau fotka

„Pravda je príliš holá, nevzrušuje ľudí.“

—  Jean Cocteau francúzsky básnik, prozaik, dramatik, návrhár, manažér a filmár 1889 - 1963

Seneca starší fotka
Joseph Conrad fotka
Laco Novomeský fotka
George Bernard Shaw fotka
Peter Gregor fotka

„Neodsudzujte príliš tých, čo sa mýlia. Tiež hľadali pravdu.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Milton Friedman fotka

„S úctou k platom učiteľov, hlavný problém nespočíva v tom, že by v priemere boli príliš nízke – v priemere môžu byť tiež príliš vysoké – ale v ich prílišnej uniformite a strnulosti. Zlí učitelia sú značne preplácaní a dobrí učitelia sú značne nedoplácaní. Platové tabuľky majú sklon byť uniformné a určované podstatne viac vekom, získanými titulmi a certifikátmi než zásluhami.“

—  Milton Friedman, kniha Capitalism and Freedom

With respect to teachers' salaries, the major problem is not that they are too low on the average — they may well be too high on the average — but that they are too uniform and rigid. Poor teachers are grossly overpaid and good teachers grossly underpaid. Salary schedules tend to be uniform and determined far more by seniority, degress received, and teaching certificates acquired than by merit. (en)
Potvrdené výroky, Kapitalizmus a sloboda (1962)
Zdroj: FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom. 3rd Edition, Chicago; Londýn : University of Chicago Press, 2002. 208 p. ISBN 0-226-26421-1. p. 95.

Gabriel Laub fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka

„Človek, ktorý dokáže mlčať, aj keď má pravdu, je skoro Boh.“

—  Marcus Porcius Cato censorius politik, spisovateľ a ekonóm -234 - -149 pred n. l.

Varianta: Silný je ten človek, ktorý dokáže mlčať aj vtedy, keď je v práve.

Karl Marx fotka
Chuck Palahniuk fotka

Súvisiace témy