„Vedieť, čo je správne, neznamená veľa, pokiaľ neurobíte to, čo je správne.“

Originál

Knowing what's right doesn't mean much unless you do what's right.

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 29. január 2021. História
Theodore Roosevelt fotka
Theodore Roosevelt16
americký politik, 26. prezident Spojených štátov 1858 - 1919

Podobné citáty

Charles Spurgeon fotka
Konfucius fotka

„Vedieť, čo je správne, a neurobiť to, je najväčšia zbabelosť.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

Norman Schwarzkopf fotka
Peter Drucker fotka
Christopher Paolini fotka
Tony Blair fotka
Gotthold Ephraim Lessing fotka
Isaac Asimov fotka

„Správne čítaná Biblia je najmocnejšou silou pre ateizmus, akú si vieme predstaviť.“

—  Isaac Asimov americký autor 1920 - 1992

en: Properly read, the Bible is the most potent force for atheism ever conceived.
Prisudzované výroky

Wilhelm Busch fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Henry Wadsworth Longfellow fotka
Georg Christoph Lichtenberg fotka
William James fotka

„Správny život? Urob svoju vec vo svete čo najlepšie.“

—  William James americký filozof, psychológ a pragmatik 1842 - 1910

Clive Staples Lewis fotka

„Integrita znamená robiť tú správnu vec, aj keď sa nikto nepozerá.“

—  Clive Staples Lewis obhajca kresťanstva, románopisec a medievalista 1898 - 1963

Jan Amos Komenský fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Thomas Stafford Cardinal Williams fotka
John Lennon fotka