„Ľahké je bremeno, ktoré nesie niekto cudzí.“

Posledná aktualizácia 2. október 2019. Histórie
Témy
bremeno

Podobné citáty

Publius Ovidius Naso fotka
Pavel Kosorin fotka

„Pomáhaj druhým niesť ich bremená ale nedotýkaj sa ich krížov.“

—  Pavel Kosorin český humorista 1964

Prisudzované výroky, Iné (zatiaľ nezaradené)

František z Assisi fotka

„Kto prestal milovať, nemá už síl niesť ďalej bremeno.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Vlado Javorský fotka
Tomáš Kempenský fotka
Ján z Kríža fotka
Erich Fromm fotka

„Sloboda je bremeno, bremeno rozhodovania.“

—  Erich Fromm nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 - 1980

Robert Fico fotka
Robert Fulghum fotka
Franz Grillparzer fotka

„Boh neodoberá bremeno, ale podopiera plecia.“

—  Franz Grillparzer rakúsky dramatik a spisovateľ 1791 - 1872

Voltaire fotka

„Príliš slávne meno je ťažké bremeno.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Henry Wadsworth Longfellow fotka
Marcus Aurelius fotka
Ján z Kríža fotka

„Kto padá s bremenom, ťažko s ním bude môcť vstať.“

—  Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Prisudzované výroky

John Erskine fotka
Citát „Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému.“
Charles Dickens fotka

„Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému.“

—  Charles Dickens anglický spisovateľ a spoločenský kritik 1812 - 1870

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Kurt Tucholský fotka

„Láska znamená - naplnenie, bremeno a liek.“

—  Kurt Tucholský nemecko-židovské novinár, satirik a spisovateľ 1890 - 1935

Súvisiace témy