„Dobrý človek sa všade vmestí.“

Posledná aktualizácia 29. január 2021. História
Témy
človek

Podobné citáty

Seneca fotka

„Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky

Jean Jacques Rousseau fotka

„Človek sa rodí slobodný, ale všade je v okovách.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Prisudzované výroky

Albert Schweitzer fotka
Božena Němcová fotka
Jean de La Bruyere fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Jaroslav Vrchlický fotka
Lion Feuchtwanger fotka
Julius Zeyer fotka

„Byť dobrým človekom je viac, ako byť veľkým.“

—  Julius Zeyer český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1841 - 1901

Seneca fotka

„Stať sa dobrým človekom je umenie…“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky

Erich Kästner fotka

„Človek je dobrý, to len ľudia sú zlý.“

—  Erich Kästner nemecký autor detských kníh 1899 - 1974

„Dobrý človek nedokáže krivdiť.“

—  Publilius Syrus latinský spisovateľ

Potvrdené výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Démokritos fotka

„Dobrý človek nedbá, ak ho haní zlý.“

—  Démokritos staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov

Súvisiace témy