„Ak dožiješ stovky, máš to mať. Len veľmi málo ľudí umiera po tomto veku.“

Originál

If you live to be one hundred, you've got it made. Very few people die past that age.

Posledná aktualizácia 7. jún 2019. Histórie
George Burns fotka
George Burns7
1896 - 1996
Editovať

Podobné citáty

Jean Jacques Rousseau fotka
Jaromír John fotka

„Človek by mal málo hovoriť s ľuďmi a veľmi veľa so sebou samým.“

—  Jaromír John český publicista, bookwriter, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1882 - 1952

René Clair fotka
Sókratés fotka
Jonathan Swift fotka
Truman Capote fotka
Peter Bamm fotka
Jean de La Bruyere fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Isaac Newton fotka

„Ľudia stavajú príliš mnoho múrov a veľmi málo mostov.“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

Ralph Waldo Emerson fotka
Gabriel Laub fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

James Thurber fotka
Philip Stanhope Chesterfield fotka
Claude Houghton fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Meryl Streepová fotka
Abraham Lincoln fotka
Charles Baudelaire fotka

Súvisiace témy