„Keď sú ľudia pripravení, zmenia sa. Nikdy tak neurobia skôr a niekedy zomrú ešte predtým, ako by sa k tomu dostali. Nemôžete ich zmeniť, ak sa zmeniť nechcú, rovnako ako ich nemôžete zastaviť, keď to nemajú v úmysle.“

Originál

When people are ready to, they change. They never do it before then, and sometimes they die before they get around to it. You can't make them change if they don't want to, just like when they do want to, you can't stop them.

Zdroj: Andy Warhol in His Own Words

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História
Andy Warhol fotka
Andy Warhol29
americký maliar, filmový tvorca a dôležitá osobnosť hnutia … 1928 - 1987

Podobné citáty

Andy Warhol fotka

„Nedonútite ľudí, aby sa zmenili, ak sami nechcú, práve tak, ako im nezabránite, ak sa sami chcú zmeniť.“

—  Andy Warhol americký maliar, filmový tvorca a dôležitá osobnosť hnutia pop art 1928 - 1987

Citát „Ľudia môžu zmeniť svoj život zmenou svojich myšlienkových postojov.“
William Blake fotka
Henry George fotka
Johann Heinrich Pestalozzi fotka

„Musíte ľudí milovať, ak ich chcete zmeniť.“

—  Johann Heinrich Pestalozzi švajčiarsky pedagóg a reformátor vzdelávania 1746 - 1827

Hippokratés fotka
Timothy Leary fotka
Konfucius fotka

„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Gabriel Laub fotka
Margaret Mead fotka
Adam Smith fotka
Vincent Van Gogh fotka
William James fotka
William Faulkner fotka
John Steinbeck fotka

„Dejiny si žijú svoj vlastný život. O udalostiach a faktoch vzniká vo vedomí ľudí osobitný a samostatný obraz, ktorý sa mení v závislosti od dobových okolností. Aj keď sa samotné udalosti a fakty nezmenili, lebo sa už zmeniť nemôžu, mení sa pohľad na ne a ich interpretácia.
s. 38“

—  Štefan Šutaj 1955

Potvrdené výroky, Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí (2012)
Zdroj: ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí. Bratislava : Kalligram, 2012. 398 s. ISBN 8081016384 http://www.worldcat.org/oclc/841166212, s. 38.

Súvisiace témy