Margaret Mead citáty

Margaret Mead foto

1   0

Margaret Mead

Dátum narodenia: 16. december 1902
Dátum úmrtia: 15. november 1978

Margaret Meadová bola americká kultúrna antropologička.

Študovala na Barnard College a na Columbijskej univerzite, kde vyučoval Franz Boas a Ruth Benedictová. Prvý výskumný projekt, ktorý viedla v Tichomorí, bol zameraný na spôsob života dospievajúcich dievčat. Spolu podnikla 12 výskumných expedícií do Tichomoria, najmä na Novú Guineu. Záujem sústreďovala aj na rodovú problematiku. Dospela k názoru o kultúrnej podmienenosti rodových aj individuálnych diferencií. Výchova totiž, podľa Meadovej, určuje povahové črty a distribúciu vlastností a sama je kultúrne podmienená.

Meadová bola v roku 1960 zvolená za prezidentku Americkej antropologickej asociácie. Spolupracovala s OSN na viacerých projektoch, týkajúcich sa výchovy, detí a problémov mentálneho zdravia.„Nepochybujte o tom, že pár premýšľajúcich, zanietených ľudí môže zmeniť svet. Vlastne je to vždy práve tak.“

Podobní autori