„O koľko viac utrpenia je spôsobené myšlienkou na smrť než smrťou samotnou.“

Pôvodné znenie

How much more suffering is caused by the thought of death than by death itself.

Preložil Es.K
Will Durant fotka
Will Durant7
americký historik, filozof a spisovateľ 1885 - 1981
Reklama

Podobné citáty

Citát „Hlučnosť je smrť myšlienok.“
Friedrich Nietzsche fotka

„Hlučnosť je smrť myšlienok.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Claude Houghton fotka
Reklama
 Dalajláma fotka
Napoleon Bonaparte fotka
Chalíl Džibrán fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Reklama
Anton Pavlovič Čechov fotka
 Terezie z Lisieux fotka
Christopher Paolini fotka
 Seneca starší fotka
Reklama
Anselm Osb Grün fotka
 Ján Pavol II. fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka