Hlučnosť je smrť myšlienok.

—  Friedrich Nietzsche
myšlienka smrt jedlo

Podobné citáty