„Hlučnosť je smrť myšlienok.“

— Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche143
nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a kl...

Podobné citáty