Hlučnosť je smrť myšlienok.

—  Friedrich Nietzsche

Podobné citáty