„Smrť nie je najväčšou stratou v živote. Najväčšou stratou je to, čo zomrie v nás, kým sme stále nažive. Nikdy sa nevzdávajte.“

Pôvodné znenie

Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside while still alive. Never surrender.

Preložil Es.K
Tupac Shakur fotka
Tupac Shakur20
1971 - 1996
Reklama

Podobné citáty

Publilius Syrus fotka
Francois Rabelais fotka

„Čo je najväčšia strata času? Rátanie hodín.“

—  Francois Rabelais hlavný francúzsky renesančný spisovateľ 1494 - 1553

Reklama
 Seneca fotka

„Krutejšie je stále sa báť smrti ako zomrieť.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

François de La  Rochefoucauld fotka
 Hérakleitos fotka

„Za väčšiu smrť väčšia odmena.“

—  Hérakleitos grécky filozof -535 - -475 pred n. l.

 Aischylos fotka
Immanuel Kant fotka
Thornton Niven Wilder fotka
Helena Růžičková fotka
Jean Paul fotka
Paul Claudel fotka
Stefan Zweig fotka
Secundus Maior Gaius Plinius fotka