„Pre tých, ktorí veria v Boha, je väčšina veľkých otázok zodpovedaná. Ale pre tých z nás, ktorí nedokážu ľahko prijať predstavu Boha, veľké odpovede nezostávajú kameňom napísané. Prispôsobujeme sa novým podmienkam a objavom. Sme poddajní. Láska nemusí byť príkazom ani vierou. Som môj vlastný boh. Sme tu, aby sme sa odučili od učenia cirkvi, štátu a nášho vzdelávacieho systému. Sme tu, aby sme pili pivo. Sme tu, aby sme zabili vojnu. Sme tu preto, aby sme sa smiali nad šancami a žili naše životy tak dobre, že sa aj smrť bude chvieť, keď si po nás príde.“

Originál

For those who believe in God, most of the big questions are answered. But for those of us who can't readily accept the God formula, the big answers don't remain stonewritten. We adjust to new conditions and discoveries. We are pliable. Love need not be a command or faith a dictum. I am my own God. We are here to unlearn the teachings of the church, state and our educational system. We are here to drink beer. We are here to kill war. We are here to laugh at the odds and live our lives so well that Death will tremble to take us.

"The Meaning of Life: The Big Picture", Life Magazine (December 1988)
Interviews

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 2. apríl 2021. Histórie

Podobné citáty

Charles Bukowski fotka
Ján Pavol II. fotka
Paulo Coelho fotka
Franz Werfel fotka
Pavel Kosorin fotka
Jean Anouilh fotka
Žarko Petan fotka

„Boh je ďaleko len pre tých, ktorí v neho neveria.“

—  Žarko Petan slovinský spisovateľ a režisér 1929 - 2014

Ján Chryzostom Korec fotka

„Boh nás má stále rád a používa i naše nešťastie, aby nás priviedol do kráľovstva svojej lásky.“

—  Ján Chryzostom Korec slovenský jezuita, kardinál a spisovateľ 1924 - 2015

Potvrdené výroky
Zdroj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 51. týždeň.

Jean Paul fotka
Benjamin Franklin fotka

„Boh vyrobil pivo, pretože nás miluje a chce, aby sme boli šťastní.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Eduard Bass fotka

„Nikdy celkom neuspokojíme tých, ktorý by nás chceli milovať pre naše prednosti, okrem tých, ktorý nás milujú pre naše nedostatky.“

—  Eduard Bass český spisovateľ, novinár, spevák, fejtonista, herec, recitátor, konferencier a textár 1888 - 1946

Prisudzované výroky

Blaise Pascal fotka
Aurelius Augustinus fotka
Hérakleitos fotka
Joachim Meisner fotka
Richard Dawkins fotka

„Myslím si, že mnohí ľudia považujú Boha za potrebného na vysvetlenie existencie sveta, a najmä existencie života. Mýlia sa, ale náš vzdelávací systém je taký, že mnohí ľudia o tom nevedia.“

—  Richard Dawkins anglický etológ, evolučný biológ a autor 1941

'en: Most people, I believe, think that you need a God to explain the existence of the world, and especially the existence of life. They are wrong, but our education system is such that many people don't know it.
Prisudzované výroky

Marcus Tullius Cicero fotka
Niccolo Machiavelli fotka
Apoštol Jakub fotka

„Boh je láska, a kto zostáva v láske zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.“

—  Apoštol Jakub jeden z dvanástich apoštolov

4,15
Potvrdené výroky, 1. list apoštola Jána

Súvisiace témy