„Milujem spánok. Môj život má totiž tendenciu rozpadnúť sa hneď, ako vstanem.“

— Ernest Hemingway

Ernest Hemingway photo
Ernest Hemingway48
americký autor a novinár 1899 - 1961
Reklama

Podobné citáty

Leonardo Da Vinci photo
Immanuel Kant photo
Reklama
 Novalis photo
Immanuel Kant photo
Albert Einstein photo

„Život má tendenciu sa časom upchať, najmä ten manželský.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Halldór Kiljan Laxness photo
Rita Rudner photo
Publilius Syrus photo
Reklama
 Hérakleitos photo
 Pythagoras photo

„Snažte sa ovládať štyri veci: žalúdok, spánok, sex a prchkosť.“

—  Pythagoras staroveký grécky matematik a filozof -585 - -500 pr. n. l.

Samuel Taylor Coleridge photo
George Santayana photo
Reklama
Džaváharlál Néhrú photo

„Každá vojna končí vyjednávaním. Prečo nevyjednávať hneď.“

— Džaváharlál Néhrú indický právnik, štátnik a spisovateľ, prvý premiér Indie 1889 - 1964

Dale Carnegie photo
Ludwig Van Beethoven photo
André Gide photo
Ďalšie