Oscar Wilde citáty strana 5


„Chovej se vůči každé ženě, jako bys byl do ní zamilován, a vůči každému muži, jako by ti byl nadřazen! Brzy si získáš pověst dokonalého gentlemana.“

„Žena není žádný génius, je to dekorativní druh. Nemá nikdy co říci, ale říká to velice roztomile.“


„Největší potěšení života je iluse.“

„Žádný muž nedosáhne skutečného úspěchu v tomto světě, nezíská-li podporu žen.“

„Láska je nenasytná: dosáhne štěstí – chce ráj, povznese se do ráje – žádá si nebe.“

„…Dneska vědí lidé o všem, jakou to má cenu, ale o ničem, jakou to má hodnotu…“

„Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství - jen vášeň, nepřátelství, láska - ale žádné přátelství.“

„Přesnost je zloděj času.“


„Člověk, který nemyslí sám za sebe, nemyslí vůbec.“

„Lásku nepotřebují dokonalí, ale ti, kdo jsou nedokonalí.“

„Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou; staří chtějí být nevěrní, a nemohou.“

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“


„Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.“

„…My ženy, jak o nás kdosi řekl, milujeme sluchem, právě tak jako vy muži milujete zrakem, jestli ovšem vůbec kdy milujete…“

„Žít, to je nejzřídkavější věc na světě - většina lidí jenom existuje.“

„Láska je mocnější než síla a moudřejší než filosofie.“

Podobní autori