Ivan Kamenec citáty

1  0

Ivan Kamenec

Dátum narodenia:27. august 1938

PhDr. Ivan Kamenec CSc. je slovenský historik, vedúci vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a externý prednášajúci na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa zameriava na politické a kultúrne dejiny Slovenska 20. storočia, najmä obdobia Slovenského štátu a problematike holokaustu na Slovensku.

Je predsedom Nadácie Charty 77 a podpredsedom Komisie odbornej a vedeckej tvorby programu Pro Slovakia.

Citáty Ivan Kamenec


Podobní autori