Ivan Kamenec citáty

2  0

Ivan Kamenec

Dátum narodenia: 27. august 1938

Reklama

PhDr. Ivan Kamenec CSc. je slovenský historik, vedúci vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a externý prednášajúci na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa zameriava na politické a kultúrne dejiny Slovenska 20. storočia, najmä obdobia Slovenského štátu a problematike holokaustu na Slovensku.

Je predsedom Nadácie Charty 77 a podpredsedom Komisie odbornej a vedeckej tvorby programu Pro Slovakia.

Podobní autori

Milan Rúfus foto
Milan Rúfus14
slovenský básnik, prekladateľ a spisovateľ
Jon Zborsk foto
Jon Zborsk6
slovenský dramatik, protestantský kňaz, spisovateľ a ríms...
ľudovít Velislav Štúr foto
ľudovít Velislav Štúr30
slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik...
Karol Kuzmány foto
Karol Kuzmány1
slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a spisovateľ
Michal Kováč foto
Michal Kováč5
československý minister financií, člen československého ...
Pavol Janík foto
Pavol Janík20
básnik, dramatik, prozaik, aforista, publicista a preklad...
Jan Kollár foto
Jan Kollár12
český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ...
Andrej Hlinka foto
Andrej Hlinka5
slovenský rímskokatolícky kňaz a politik

Citáty Ivan Kamenec

Dnešné výročie
 Stendhal foto
Stendhal66
francúzsky spisovateľ 1783 - 1842
Mary Ward foto
Mary Ward45
anglická svätica 1585 - 1645
Jon Zborsk foto
Jon Zborsk6
slovenský dramatik, protestantský kňaz, spisovateľ a ríms... 1812 - 1876
Klaus Hemmerle foto
Klaus Hemmerle26
aachenský biskup 1929 - 1994
Ďalších 24 dnešných výročie
Podobní autori
Milan Rúfus foto
Milan Rúfus14
slovenský básnik, prekladateľ a spisovateľ
Jon Zborsk foto
Jon Zborsk6
slovenský dramatik, protestantský kňaz, spisovateľ a ríms...
ľudovít Velislav Štúr foto
ľudovít Velislav Štúr30
slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik...
Karol Kuzmány foto
Karol Kuzmány1
slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a spisovateľ