George Bernard Shaw citáty

George Bernard Shaw foto

240   221

George Bernard Shaw

Dátum narodenia: 26. júl 1856
Dátum úmrtia: 2. november 1950

George Bernard Shaw [Šó], bol anglický dramatik a esejista írskeho pôvodu a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru v roku 1925. Je považovaný za zakladateľa modernej anglickej drámy.

Citáty George Bernard Shaw


„Práca ženy v domácnosti bola vždy v celom svojom rozsahu životnou nutnosťou pre existenciu ľudskej spoločnosti. Na druhej strane sa milióny mužov zaoberali zbytočnou, ba priamo škodlivou prácou, ktorú je možno ospravedlniť azda len tým, že im umožnila, aby živili svoje užitočné a nenahraditeľné manželky.“

„Jediný talent muža spočíva v tom, že vie naozaj ľúbiť. Pravdaže, nie vždy, nie verne, nie často a nie dlho, ale len na chvíľku.“


„Najväčším potešením ženy je zraniť mužskú márnivosť, zatiaľ čo najväčším potešením muža je ženskú márnivosť uspokojiť.“

„Múdry muž si nikdy nezúfa, lebo keď sa končí nádej, začína sa rezignácia.“

„Muž klame lepšie, keď hovorí, žena keď píše.“

„Muž, ktorý hovorí o svojom svedomí, sa príliš ponáša na ženu, hovoriacu o svojej skromnosti.“

„Muž, ktorý neprekročil štyridsiatku, nie je na nič.“

„Muž, ktorý si zahráva so ženami, ma naplňuje väčšou hrôzou ako žena, ktorá vábi mužov.“


„Muži všetkých vekov hovoria nezmysly, priodievajúc nezmyselné formulácie rúškom múdrosti.“

„Najnepokojnejším mužom vo väzení je riaditeľ.“

„Nie je nič krajšieho na svete ako láska vydatej ženy. Bohužiaľ, ženatí muži ju nikdy nepoznajú.“

„Nie je pravda, že ženy nevedia zachovať tajomstvo. Robia to takisto ako muži, ale pretože je to vec ťažká, rozhodli sa tak robiť kolektívne.“


„Sestra, vy sa snažíte zachovať ma pri živote ako kurióznu starožitnosť, ale ja som hotový, skončil som, chcem zomrieť – ošetrovateľke 1950. - Sexuálne povedané je žena zariadenie prírody, ktorej cieľom je zvečniť svoje najväčšie dielo. Muž je zariadením ženy, ktorého cieľom je, aby žena mohla splniť tento povel prírody čo najpríjemnejším spôsobom.“

„Sú muži, ktorých kde kto považuje za škaredých, a predsa im to pristane lepšie, ako hociktorému krásavcovi. Býva to tak najmä pri umelcov.“

„Mužovi najviac lichotí, keď o ňom myslíte, že je hodný lichôtok.“

„Bohatí muži bez zásad sú modernej spoločnosti oveľa nebezpečnejší ako chudobné ženy bez počestnosti.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 28 citátov