Fedor Fridrich Ruppeldt citáty

2   0

Fedor Fridrich Ruppeldt

Dátum narodenia: 1. jún 1886
Dátum úmrtia: 25. august 1979

Dr. Fedor Fridrich Ruppeldt bol publicista, kultúrny historik, prekladateľ, hudobník, politik a evanjelický biskup, ktorý pôsobil v Žiline.

Študoval v Oberschutzene, v Lipsku a v Edinburghu. Ako farár pôsobil v Sučanoch, v Budapešti a v Žiline. Bol biskupom Západného dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania , spoluzakladateľ Svetovej rady cirkví. Aktívne sa staval proti politike Slovenského štátu, najmä voči výlučnému stotožňovaniu slovenského národa s katolíckou vierou, proti vyháňaniu neslovenských národností zo Slovenska, proti vyčleňovaniu národností v evanjelickom zbore a proti schváleniu protižidovských zákonov a deportáciám slovenských židov. Za svoje aktivity bol odsúdený do väzenia v Ilave z osobnej iniciatívy Vojtecha Tuku, a v roku 1944 bol poslaný do koncentračného tábora v Seredi na podnet žilinských členov Hlinkovej gardy. V 50. rokoch bol perzekvovaný a v roku 1962 bol odsúdený na 18 mesiacov väzenia za rozvracanie republiky .


„S veľkým zhrozením sleduje verejnosť zprávy o teraz odhaľovaných výčinoch a ukrutnostiach, ktoré v minulej vojne a najmä v jej posledných mesiacoch: v dobe nemeckej okupácie a Slovenského národného povstania, robili členovia HG a jej pohotovostných oddielov. HG sa začala tvoriť v dobe Mníchova dňa 6. októbra 1938 v Žiline pri vyhlásení úplnej autonómie Slovenska, vtedy ešte v rámci ČSR. Pre históriu hodno zaznačiť, že HG sa zprvu tvorila ako snáď nie zle mienené a do istej miery vtedy azda i potrebné výpomocné policajné teleso, keďže tisíce členov štátnej policajnej služby boli vtedy v dôsledku mobilizácie pri vojsku. Ale HG sa skoro zvrhla. Za Tiso – Tukovho režimu stala sa úradnou ozbrojenou organizáciou, ktorá slepo poslúchala rozkazy vlády a či istého jej smeru a neskoršie dostala sa úplne pod komando nemeckého vojska či Gestapa, takže POHG stali sa vlastne akýmsi slovenským gestapom, úplne v službách fašizmu.“

„Spolok evanjelických kňazov a.v. na Slovensku, zahrňujúci všetkých slovenských evanjelických kňazov, zo svojho valného zhromaždenia dňa 21. novembra 1939 v Bratislave s úctou predkladá tento Pamätný spis ako svoju mienku a svoje návrhy ohľadom organizácie Hlinkovej mládeže a Hlinkovej gardy, poťažme ako poznámky ku vládnemu nariadeniu č. 220/1939 Slov. zák. zo dňa 5. septembra 1939.“

Podobní autori