Alfie Kohn citáty

Alfie Kohn foto

1   1

Alfie Kohn

Dátum narodenia: 15. október 1957

Alfie Kohn je americký autor a lektor v oblasti vzdelávania, výchovy s ľudského správania. Je zástancom postupného vzdelávania je kritikom mnohých tradičných aspektov rodičovstva Riadenie.„Deti sa učia správne rozhodovať tým, že robia rozhodnutia, a nie tým, že výkonávajú príkazy.“

Podobní autori