Citáty na tému dobytok

Zbierka citátov na tému dobytok.

Súvisiace témy

Celkom 9 citátov, filtrovať:


Alfred Hitchcock fotka
Michal Kováč fotka

„V boji o korytá ľudia často predstihnú aj dobytok.“

—  Michal Kováč československý minister financií, člen československého parlamentu, prezident Slovenska, bankár, ekonóm 1930

Reklama
Ezra Pound fotka
Alfred Hitchcock fotka

„Herci sú dobytok.“

—  Alfred Hitchcock britský filmový režisér 1899 - 1980

Laco Novomeský fotka

„O kolektivizácii: "Združstevňovanie poľnohospodárstva bolo správnou myšlienkou socializmu.... hospodárenie na malých gazdovstvách predstavovalo pri neprestajnom roľníckom lopotení neprestajný núdzny život a jednak si moderná strojová výroba priam vynucovala väčšie plochy - veď je neprestaviteľné, že by nepatrné pásiky zeme, ktoré prevažovali, obrábali traktory a kombajny...) a bude patriť k jeho veľkým úspechom, že sa ho podujal uskutočniť. Ale bude patriť aj zahanbujúcim nedostatkom ten spôsob, ako k jeho záslužnej úlohe pristupovali. Aké prefíkané formy nátlaku využíval na väčšinu roľníkov, hoci ortodoxný t. j. pravoverný výklad socializmu predpokladal podmienku dobrovoľný prístup roľníkov do kolektívneho hospodárenia. Toto okaté figliarstvo bolo tak všeobecné, že medzi roľníkmi sa väčšmi ujalo označenie "vzali mi", než iné, jediné priliehavé "dal som"... do družstva svoju škvarku, svoj dobytok, náradie atď. Taktiež súkromná obchodná a remeselnícka malovýroba bola zadministrovaná valcom socializmu... aby nefigurovalo v štatistikách súkromné podnikanie, hoci od čias, čo bolo praktické vytreté, trpí socialistická verejnosť na nedostatok drobných služieb. Štát (daňový úrad) mohol malovýrobu mať pod kontrolou, aby sa z nej postupne nevyvinul súkromno-kapitalistický element." L. Novomeský, Splátka veľkého dlhu II. zv., s. 170-176“

—  Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976

Stanisław Jerzy Lec fotka
Karl Kraus fotka
 Hérakleitos fotka
Miguel de Cervantes fotka

„Je dobré rozkazovať, hoci aj stádu dobytka.“

—  Miguel de Cervantes španielsky prozaik, básnik, dramatik 1547 - 1616