„Presvedčili sme sa, že žiadny systém, aj naviac neľudský, nemôže existovať bez ideológie.“

—  Joe Slovo

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Joe Slovo fotka
Joe Slovo1
1926 - 1995
Editovať

Podobné citáty

Friedrich Schlegel fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka
Andrej Danko fotka
Henri de Saint-Simon fotka

„Spoločenský poriadok sa nemôže zmeniť bez zmeny vlastníckeho systému.“

—  Henri de Saint-Simon francúzsky raný sociálny teoretik 1760 - 1825

Prisudzované výroky

Josef Fousek fotka

„Prostitúcia je láska bez ideológie.“

—  Josef Fousek český básnik, fotograf, humorista, spisovateľ a spevák 1939

Robert Kiyosaki fotka
Tom Robbins fotka
Nandan Nilekani fotka
Andrej Hlinka fotka
Henri Troyat fotka
Josef Stalin fotka

„Táto vojna je iná ako vojny v minulosti. Každý, kto obsadí nejaké územie, zavedie v ňom svoj spoločenský systém. Každý zavádza svoj systém tam, kam až dôjde jeho armáda. Nemôže tomu byť inak.“

—  Josef Stalin generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1879 - 1953

Potvrdené výroky
Zdroj: Vyjadrenie pred juhoslovanským politikom Milovanom Djilasom v apríli 1945. Pozri ŠTEFANSKÝ, Michal. Studená vojna : Slovensko 1946 – 1954. Vojenský historický ústav : Bratislava, 2008. 224 s. ISBN 80-9693-755-4. s. 15.

Elon Musk fotka
Boris Vian fotka

„Každý posudok je celkové alebo čiastočné porovnanie dvojakého systému údajov: systému človeka posudzovaného a systému človeka posudzujúceho.“

—  Boris Vian francúzsky všestranný učenec: spisovateľ, básnik, hudobník, spevák, prekladateľ, kritik, herec, vynálezca a inžinier 1920 - 1959

Prisudzované výroky

Jean Paul fotka
Joseph Beuys fotka
Ferdinando Galiani fotka
Tomáš Halík fotka

„Média všetkého druhu sú nervovým systémom informačnej spoločnosti.“

—  Tomáš Halík český filozof, psychológ, religionista, sociológ, teológ a rímskokatolícky kňaz 1948

Súvisiace témy