Úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane, večer si ľahne a medzitým robí to, čo chce.

—  Bob Dylan
Podobné citáty