Život je na to, aby človek stúpal, a nie klesal.

—  Emile Verhaeren
Podobné citáty