„Najbohatšie obdaruje budúcnosť toho, kto všetko dáva súčasnosti.“

— Albert Camus

Albert Camus foto
Albert Camus99
francúzsky spisovateľ 1913 - 1960

Podobné citáty