„Podstata konzervativizmu spočíva v zachovávaní mravných tradícií ľudstva.“

Prisudzované výroky

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Edmund Burke fotka
Edmund Burke27
anglo-írsky štátnik 1729 - 1797

Podobné citáty

Mircea Eliade fotka
Edmund Burke fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
George Orwell fotka
Theodor Fontane fotka
József Egry fotka
Graham Greene fotka
Albert Einstein fotka
Vladimír Clementis fotka

„Clementis ku tradícii v medzivojnovom období: „Nekričme preč od tradície! Ale bližšie k životu a dnešku!““

—  Vladimír Clementis slovenský politik, právnik, spisovateľ a prekladateľ 1902 - 1952

DRUG, S. Stúrov program na našich zástavách. Davisti o štúrovcoch. Bratislava: Smena. 1990. ISBN 80-221-00800-3, s.19
Potvrdené výroky

Simone de Beauvoir fotka

„Ľudia si potrpia na prach, ináč by nebolo tak veľa tradícií.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

Mircea Eliade fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Viktor Frankl fotka
Jaroslav Pelikan fotka

„Tradícia je živá viera mŕtvych; tradicionalizmus je mŕtva viera živých.“

—  Jaroslav Pelikan historik, odborník na kresťanstvo 1923 - 2006

Tradition is the living faith of the dead, traditionalism is the dead faith of the living. (ang.)
Potvrdené výroky
Zdroj: PELIKAN, Jaroslav. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine : vol. 1 The Emergence of the Catholic Tradition (100–600). Chicago : University of Chicago Press, 1971. 394 s. ISBN 0-226-65370-6. s. 9.

Claude Houghton fotka
Anton Srholec fotka

„Žijem uprostred iných vyznaní, tradícií a kultúr ako Ježišov človek.“

—  Anton Srholec slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 - 2016

Prisudzované výroky

Erich Fromm fotka
Claude Houghton fotka

Súvisiace témy