„Divoch je vyliečením človeka z kultúry.“

— Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche143
nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a kl... 1844 - 1900

Podobné citáty