„Priemyselný poriadok sa konštituuje ako spoločnosť pracujúcich tj. Priamych výrobcov, intelektuálnych tvorivých pracovníkov, priemyselných podnikateľov, obchodníkov, finančníkov, slovom všetkých tých, ktorých produktívna práca je pre spoločnosť nevyhnutná.“

Prisudzované výroky

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Henri de Saint-Simon fotka
Henri de Saint-Simon3
francúzsky raný sociálny teoretik 1760 - 1825

Podobné citáty

Adam Smith fotka
Orison Swett Marden fotka
Samuel Johnson fotka
Pavol Strauss fotka
Bill Gates fotka
Karl Marx fotka
Elon Musk fotka
Plútarchos fotka

„Mlčky a bez slova sa v spoločnosti napchávať je vlastnosťou svíň.“

—  Plútarchos staroveký grécky historik a filozof 46 - 127

Prisudzované výroky

George Bernard Shaw fotka
Ján Pavol II. fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Oscar Wilde fotka
Charles Augustin Sainte-Beuve fotka

„Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosti.“

—  Charles Augustin Sainte-Beuve francúzsky literárny kritik 1804 - 1869

Potvrdené výroky
Varianta: Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosť.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Jan Amos Komenský fotka
Pavol Strauss fotka
Ján Kalinčiak fotka
Matka Tereza fotka
Albert Einstein fotka
Voltaire fotka
Mark Twain fotka

Súvisiace témy