Uznať zlyhania je úkon statočnosti a odvahy.

—  Ján Pavol II.
Podobné citáty