„Rozum, ktorému môžeme porozumieť, nie je večným rozumom. Bytosť, ktorú môžeme pomenovať, nie je večnou bytosťou.“

—  Lao-c'

 Lao-c' photo
Lao-c'68
čínsky filozof -604
Reklama

Podobné citáty

 Dalajláma photo
Reklama
Albert Einstein photo

„Nemôžeme si zúfať z ľudstva, pretože my sami sme ľudské bytosti.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Jean Paul Sartre photo

„Človek je bytosť, ktorá nie je tým, čím je, a ktorá je tým, čím nie je.“

— Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny ... 1905 - 1980

Antoine de Saint-Exupéry photo
Walter Scott photo
Charles Baudelaire photo
Rabíndranáth Thákur photo
Reklama
Josef Čapek photo
Alfred De Musset photo
Sigmund Freud photo
Friedrich Nietzsche photo
Reklama
Milan Kundera photo
Marcel Pagnol photo
John Stuart Mill photo
Isaac Newton photo
Ďalšie