„Rozum, ktorému môžeme porozumieť, nie je večným rozumom. Bytosť, ktorú môžeme pomenovať, nie je večnou bytosťou.“

—  Lao-c'

 Lao-c' foto
Lao-c'68
čínsky filozof -604
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein foto

„Nemôžeme si zúfať z ľudstva, pretože my sami sme ľudské bytosti.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Alfred De Musset foto
Reklama
Jean Paul Sartre foto

„Človek je bytosť, ktorá nie je tým, čím je, a ktorá je tým, čím nie je.“

— Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny ... 1905 - 1980

Antoine de Saint-Exupéry foto
Friedrich Nietzsche foto
Sigmund Freud foto
Walter Scott foto
Rabíndranáth Thákur foto
Reklama
Charles Baudelaire foto
Josef Čapek foto
Isaac Newton foto
Marcel Pagnol foto
Reklama
Milan Kundera foto
Anatole France foto
John Stuart Mill foto
Hans Urs Von Balthasar foto
Ďalší