„Rozum, ktorému môžeme porozumieť, nie je večným rozumom. Bytosť, ktorú môžeme pomenovať, nie je večnou bytosťou.“

—  Lao-c'
 Lao-c' fotka
Lao-c'67
čínsky filozof -604
Reklama

Podobné citáty

Kevin Roberts fotka

„Ľudské bytosti sú poháňaní emóciami, nie rozumom.“

—  Kevin Roberts 1949

Original: Human beings are powered by emotion, not reason.
Reklama
John Milton fotka
Jan Amos Komenský fotka
Neville Goddard fotka
Charles Bukowski fotka
Robert Musil fotka
Alfred De Musset fotka
Reklama
Honoré De Balzac fotka
W.E.B. Du Bois fotka

„Verte v život! Ľudské bytosti budú vždy postupovať k väčšiemu, širšiemu a plnšiemu životu.“

—  W.E.B. Du Bois 1868 - 1963

Original: Believe in life! Always human beings will progress to greater, broader, and fuller life.
François de La  Rochefoucauld fotka
 Dalajláma fotka
Reklama
Albert Einstein fotka

„Nemôžeme si zúfať z ľudstva, pretože my sami sme ľudské bytosti.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Josef Pieper fotka
Gabriel Chevallier fotka
Ďalšie