Čím viac sa snažíme držať minulosti, tým smiešnejší a zničenejší sa náš život stáva.

—  Dalajláma
minulosť život

Podobné citáty