Čím viac sa snažíme držať minulosti, tým smiešnejší a zničenejší sa náš život stáva.

—  Dalajláma

Podobné citáty