„Život je jedno veľké trápenie a keď si ten " život " uvedomí že ti už dosť ublížil povie " môžeš zomrieť "“

— Taylor Lawrence a Jean Claude Van Damme

Reklama

Podobné citáty

Henry Miller photo
Marie von Ebner-Eschenbach photo
Reklama
Romain Rolland photo
William Saroyan photo
Robert Kiyosaki photo
Albert Einstein photo
Citát „Jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre druhých, má naozaj cenu.“
Lewis Carroll photo
Reklama
 Sókratés photo

„Neudrží koráb jedna kotva a život jediná nadej.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Peter Gregor photo
William Shakespeare photo
Michail Sergejevič Gorbačov photo

„Život je náročnejší než akákoľvek škola.“

— Michail Sergejevič Gorbačov generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1931

Reklama
Citát „Učíme sa pre život, nie pre školu.“
 Seneca photo

„Učíme sa pre život, nie pre školu.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Jan Amos Komenský photo

„Škola života nepozná prázdniny.“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Ernest Hemingway photo
Johann Wolfgang von Goethe photo
Ďalšie