Vidieť veci, keď sú iba v zárodku, to je genialita.

—  Lao-c'

Podobné citáty