„Kto vôbec nemiluje víno, ženy a spev, zostáva po celý život hlupákom.“

— Martin Luther

Martin Luther foto
Martin Luther29
nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava ... 1483 - 1546

Podobné citáty