„Nerozhodnosť a otáľanie sú príčinami neúspechu.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História
George Canning fotka
George Canning1
britský štátnik a politik 1770 - 1827

Podobné citáty

Baltasar Gracián fotka
Tereza z Avily fotka

„Rozhodnosť a statočnosť je nutná k získaniu spásy.“

—  Tereza z Avily rímskokatolícka svätica 1515 - 1582

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: HRBATA, Josef.: Perly a chéb. Český Těšín: Cor Jesu: 1991, str. 383. ISBN 80-900746-1-8

Orison Swett Marden fotka
Chalíl Džibrán fotka

„Neha a milota nie sú znakmi slabosti a zúfalstva, ale prejavmi sily a rozhodnosti.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Benjamin Franklin fotka
Thomas Alva Edison fotka
Havelock Henry Ellis fotka

„Práve na našich neúspechoch zakladáme nový, iný a lepší úspech.“

—  Havelock Henry Ellis britský lekár, spisovateľ a sociálny reformátor 1859 - 1939

Henry Ford fotka

„Hanbou nie je čestný neúspech, ale strach z neúspechu.“

—  Henry Ford americký priemyselník 1863 - 1947

Varianta: Nie je hanbou čestný neúspech, ale strach z neúspechu.

François de La  Rochefoucauld fotka
Publius Cornelius Tacitus fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Galileo Galilei fotka

Súvisiace témy