„Ak sa trpí v dvojici a nemôžu si tí dvaja navzájom pomôcť, jatrí sa ich bolesť až osudne - vždy to končí tým, že jeden druhému pričíta za vinu za to, že trpí.“

— Romain Rolland

Romain Rolland foto
Romain Rolland57
francúzsky autor 1866 - 1944
Reklama

Podobné citáty

 Ján Pavol II. foto
Pavol Strauss foto
Reklama
Pavol Strauss foto
 Terezie z Lisieux foto
Carlo Dossi foto
 Ján Pavol I. foto
Anatole France foto
Reklama
 Ján Pavol II. foto
Pierre Teilhard De Chardin foto
Jacques Prevért foto
Reklama
Henri Fréderic Amiel foto
Oscar Wilde foto
Kateřina Lachmanová foto
Ramón de Campoamor foto
Ďalší