„Ak sa trpí v dvojici a nemôžu si tí dvaja navzájom pomôcť, jatrí sa ich bolesť až osudne - vždy to končí tým, že jeden druhému pričíta za vinu za to, že trpí.“

— Romain Rolland

Romain Rolland foto
Romain Rolland59
francúzsky autor 1866 - 1944

Podobné citáty

Kateřina Lachmanová foto
Jeremy Bentham foto
Giacomo Casanova foto
 Osho foto
Carlo Dossi foto
Marcello Mastroianni foto
Ramón de Campoamor foto
Alfred De Musset foto
William Shakespeare foto
 Ján Pavol II. foto
Pavol Strauss foto
 Terezie z Lisieux foto
Thomas Mann foto

„Ten, kto miluje viac, je podriadený a musí trpieť.“

— Thomas Mann nemecký spisovateľ a laureát Nobelovej ceny 1875 - 1955

Ralph Waldo Emerson foto
Ďalší