„Diabol je ako pes - nebezpečný pre tých, ktorí pred ním utekajú.“

Prisudzované výroky, Deľba

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. História
Témy
psi, diabol, pes
Pavel Kosorin fotka
Pavel Kosorin107
český humorista 1964

Podobné citáty

Thomas Fuller fotka
Arthur Conan Doyle fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Diabol má moc na tých, ktorí pohŕdajú Božími príkazmi.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Prisudzované výroky

Diofanés fotka
Aristoteles fotka
Miguel De Unamuno Y Jugo fotka

„Aj diabol je anjelom.“

—  Miguel De Unamuno Y Jugo španielsky spisovateľ a filozof 1864 - 1936

Dve matky
Potvrdené výroky
Varianta: Aj diabol je anjelom. Dve matky

Giovanni Bosco fotka

„Diabol má strach z radostného človeka.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Pavel Kosorin fotka

„Boh má na všetko copyright, diabol iba kopirák.“

—  Pavel Kosorin český humorista 1964

Prisudzované výroky, Boh

Stanisław Jerzy Lec fotka
Tristan Bernard fotka
James Joyce fotka

„Boh stvoril jedlo, diabol korenie.“

—  James Joyce írsky prozaik a básnik 1882 - 1941

Gertrud von Le Fort fotka
Giovanni Bosco fotka

„Ak sa nezamestnáte vy sami, zamestná vás diabol.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Friedrich Nietzsche fotka

„Diabol má tú najširšiu vyhliadku na Boha. A preto sa od neho drží tak ďaleko. Diabol, ako najstarší priateľ poznania.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Súvisiace témy