„Nápadnejšie dávajú najavo smútok tí, ktorí majú menšiu bolesť.“

— Nino Salvaneschi

Nino Salvaneschi photo
Nino Salvaneschi3
taliansky básnik, spisovateľ a novinár 1886 - 1968
Reklama

Podobné citáty

Richard Rohr photo

„Človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá.“

— Richard Rohr americký duchovný spisovateľ, rečník, učiteľ, katolícky františkánsky kňaz 1943

René Descartes photo
Reklama
Gottfried Keller photo
Citát „Duševná bolesť je horšia ako bolesť telesná.“
Publilius Syrus photo
Citát „Tažké je mlčať, keď cítiš bolesť.“
Marcus Tullius Cicero photo
George Clooney photo
Alexej Nikolajevič Arbuzov photo
Dietmar von Aist photo

„Láska bez bolesti neprežije.“

— Dietmar von Aist nemecký básnik a skladateľ 1115 - 1171

Reklama
 František Xavérsky photo
Nino Salvaneschi photo
Hans Christian Andersen photo
Reklama
Carlo Dossi photo
Citát „Láskyplný človek radšej sám prežíva bolesť, než by ju iným spôsoboval.“
Léon Bloy photo

„Bolesť je pomocníčkou tvorby.“

— Léon Bloy francúzsky spisovateľ, básnik a esejista 1846 - 1917

Jean Paul photo
Ďalšie