„Umenie napredovania spočíva v tom, že začneme.“

— Mark Twain

Mark Twain foto
Mark Twain145
americký autor a humorista 1835 - 1910

Podobné citáty

Ďalší