„Najlepšia cesta, ako vychovať muža k vernosti, je dať mu jasne najavo, že mu veríme. Akonáhle muž cíti, že je podozrivý z nevery, domnieva sa, že má k nevere právo.“

—  Seneca

Posledná aktualizácia 18. september 2021. História
Seneca fotka
Seneca367
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Podobné citáty

George Sand fotka
Paul Valéry fotka
Mark Twain fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Margarita Aliger fotka

„Neverou sa stráca príliš mnoho, ale vernosťou sa získava príliš málo.“

—  Margarita Aliger slávna sovietska poetka, prekladateľka a novinárka 1915 - 1992

Prisudzované výroky

Jiří Žáček fotka
Abraham Lincoln fotka
Viktor Frankl fotka

„Ak indivíduum stráca právo na to, aby sa mu verilo, je tu nemožné vytvoriť vzťah dôvery.“

—  Viktor Frankl rakúsky neurológ a psychiater, prežil holokaust 1905 - 1997

Prisudzované výroky

Gabriel Laub fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Jean Paul fotka
Romano Guardini fotka
Helen Rowland fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Frederick Douglass fotka

„Hlava starého muža - Muž nie je starý vtedy, keď mu zošedivie hlava, ale myšlienky.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Varianta: Muž nie je starý vtedy, keď mu zošedivie hlava, ale myšlienky.

Súvisiace témy