„Takáto vernosť v láske, ku ktorej sa musíme nútiť, nemá väčšiu cenu ako nevera.“

François de La  Rochefoucauld fotka
François de La Rochefoucauld447
francúzsky autor memoárov 1613 - 1680
Reklama

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld fotka
Margarita Aliger fotka

„Neverou sa stráca príliš mnoho, ale vernosťou sa získava príliš málo.“

—  Margarita Aliger slávna sovietska poetka, prekladateľka a novinárka 1915 - 1992
Prisudzované výroky

Reklama
Valeriu Butulescu fotka
Estée Lauder fotka
John Galsworthy fotka
José Ortega Y Gasset fotka
 Seneca fotka
Mahátma Gándhí fotka

„Pravá láska je tá, v ktorej máme väčšiu radosť z druhého než zo seba.“

—  Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

George Bernard Shaw fotka
Franz Kafka fotka

„Láska nemá stanovenú cenu. Je láskou, len keď je zadarmo.“

—  Franz Kafka rakúsko-Uhorsko-československý autor 1883 - 1924

Immanuel Kant fotka

„Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.“

—  Immanuel Kant nemecký filozof 1724 - 1804
Potvrdené výroky, Source: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Johann Nepomuk Nestroy fotka

„Nemať peniaze núti ku všetkému.“

—  Johann Nepomuk Nestroy rakúsky dramatik, herec a spevák 1801 - 1862

Samuel Taylor Coleridge fotka

„Tým najkrajším snom lásky je vernosť.“

—  Samuel Taylor Coleridge anglický básnik, literárny kritik a filozof 1772 - 1834

Bohumil Hrabal fotka
William Shakespeare fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“