„Dobrá nálada síce nevyrieši všetky problémy, ale dokáže nasrať toľko ľudí, že stojí zato si ju udržať.“

—  Jan Werich

Posledná aktualizácia 27. august 2021. História
Jan Werich fotka
Jan Werich106
český herec, dramatik a spisovateľ 1905 - 1980

Podobné citáty

Edgar Faure fotka
Galileo Galilei fotka

„Interrupcie sú mnohoparametrický problém, ich zákaz nič nevyrieši, ak sa nezmenia srdcia ľudí.“

—  Jozef Mikloško československý diplomat, podpredseda vlády Československa, člen slovenskej národnej rady, člen československého parlame… 1939

Potvrdené výroky
Zdroj: Sudor Karol.Katolíci sa nesmú cítiť privilegovaní.SME.sk.2009-01-30.http://www.sme.sk/c/4285601/jozef-miklosko-katolici-sa-nesmu-citit-privilegovani.html

Leo Buscaglia fotka
Citát „Ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom. Preto toľko túžia po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s prítomnosťou.“
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Oscar Wilde fotka
Brendan Behan fotka

„Najlepší spôsob, ako ujsť pred problémom, je vyriešiť ho.“

—  Brendan Behan írsky básnik, novelista, románopisec, dramatik 1923 - 1964

Gabriel Laub fotka
Winston Churchill fotka

„Žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho pošleme k vode.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Christian Morgenstern fotka
Dušan Radovič fotka
Isaac Asimov fotka
Albert Einstein fotka

„Nikdy nemôžete vyriešiť problém na úrovni, na ktorej bol vytvorený.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Burrhus frederic Skinner fotka
Michel De Montaigne fotka

Súvisiace témy