„Na mladosti je krásne to, že môže obdivovať bez toho, aby chápala.“

—  Bob Marley

Posledná aktualizácia 19. august 2021. História
Bob Marley fotka
Bob Marley37
jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Podobné citáty

Franz Grillparzer fotka
Citát „Mladosť by bola krásna doba, keby prišla až neskôr v živote.“
Charlie Chaplin fotka
Paul Gauguin fotka
Tristan Bernard fotka
Romain Rolland fotka
Citát „Láska je vždy krásna, aj keď je nešťastná. Naučí vás chápať iných.“
Edith Piaf fotka
Charlie Chaplin fotka
Dino Serge Pitigrilli fotka
František Vymazal fotka
Sextus Propertius fotka

„O láske spieva mladosť.“

—  Sextus Propertius latinský elegický básnik -47 - -14 pred n. l.

Nikolaj Vasiljevič Gogol fotka
Kamil Peteraj fotka
George Gordon Byron fotka

„Sláva je smädom mladosti.“

—  George Gordon Byron anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 - 1824

Súvisiace témy